Get Adobe Flash player

WOJEWÓDZKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY LIŚĆ DĘBU 2008

W dniach 18 -19 kwietnia 2008r. w Zespole Szkół w Dąbrowie miała miejsce

IX edycja Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu” – Dąbrowa 2008.

Festiwal ma na celu prezentację i ocenę dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, promocję talentów, upowszechnianie śpiewu wśród dzieci i młodzieży oraz promocję regionu , miejscowości i szkoły.

Organizatorem Festiwalu jest Zespół Szkół w Dąbrowie, reprezentowany przez Kierownictwo Artystyczne Festiwalu, w osobach nauczycieli: Doroty Słomki, Małgorzaty Kownackiej-Rusnak oraz Huberta Labusgi .

Wykonawcy-soliści i zespoły, prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: kl.I-IIISP, IV-VI SP oraz I-III gimn.

Na podkreślenie zasługuje sprawna organizacja festiwalu, która możliwa była dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli, pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie. Uczniowie wypełniali swoje funkcje zespołowo, podejmując się ważnych dla Festiwalu zadań. Sprawnie działały następujące służby: informacja, kawiarenka, szatnia, ochrona, służba higieniczna i inne służby techniczne.

Pierwszy dzień festiwalowy wzorowo poprowadziła para uczniów III klasy gimnazjum : Barbara Wojdyła i Bartosz Nowak, a drugi - uczennice III klasy gimnazjalnej : Marta Sydor i Aldona Chaduch.

W ramach festiwalu odbył się, jak co roku konkurs plastyczny „Impresje muzyczne”, którego uczestnicy wykazują się talentem plastycznym w przedstawianiu dowolna techniką plastyczną swoich doznań estetycznych w trakcie słuchania wybranego utworu muzycznego. Nadesłano wiele prac, które utworzyły wspaniała wystawę na terenie szkoły. Laureaci konkursu wezmą udział w jesiennym plenerze malarskim mającym miejsce na terenie zamku w Dąbrowie.

Dzięki staraniom Wójta Gminy i osobistemu zaangażowaniu w organizację Festiwalu, możliwe było zakupienie przez szkołę kolejnych elementów sprzętu nagłaśniającego na Festiwal.

Wykonawców oceniało zaproszone przez organizatorów Jury w składzie:

· p. Barbara Lewandowicz -

muzyk z zamiłowania i wykształcenia, absolwentka wychowania muzycznego na Uniwersytecie Śląskim, dyrektor PSP w Skorogoszczy i nauczyciel muzyki. Jest współtwórcą i współzałożycielką Festiwalu Liść Dębu w Dąbrowie.

· p. Wiesława Pośpiech -

muzyk z wykształcenia i zamiłowania, wykładowca i z-ca kierownika Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej im. F.Chopina w Opolu. Prowadzi scholę liturgiczną (Callunae Domini)„Wrzosy Pana” w parafii św. Józefa we Wrzoskach.

· p. Ludmiła Wocial – Zawadzka -

absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od wielu lat pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Opolu, m.in. prowadząc Chór Dziecięcy „OPUS-owcy”, Chór Mieszany PSM II st. oraz Dziecięcą Orkiestrę Smyczkową „Smyki”.

· p. Krystian Czech -

muzyk, animator życia kulturalnego na terenie gminy Lubniany, popularyzator śląskiej kultury,założyciel Ludowego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego "Silesia" z Dąbrówki Łubiańskiej, który ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień zdobytych w kraju i za granicą.

W związku z wprowadzeniem po raz pierwszy w tym roku możliwości zaśpiewania jednego utworu w języku zachodnioeuropejskim, w skład Jury weszli dodatkowo konsultanci językowi:

p. Iwona Duda, oraz p. Stanisława Czerezdrecka - nauczyciele naszej szkoły.

Przy ocenianiu Jury brało pod uwagę następujące kryteria:

-dobór repertuaru,
-intonację,
-dykcję i emisję głosu,
-interpretację piosenki,
-ogólny wyraz artystyczny.

W Festiwalu wzięło udział 45 solistów, 10 duetów i 19 zespołów wokalnych

Uczestnicy festiwalu reprezentowali różne szkoły i różne środowiska:

PSP7 Opole,

PSP2 Opole

PSP3 Grodków

PSP Narok

PSP Skorogoszcz

PG4 Opole

PG Żelazna

PG Jędrzejów

PG Niemodlin

ZS Chróścina Opolska

PSP Gracze

ZS Dąbrowa

PSP Wawelno

ZS Korfantów

ZGSP Pawłowiczki

PG Polska Cerekiew

PSP Domecko

PSP Branice

PG Biadacz

PSP Tarnów Opolski


Wykonawcy współzawodniczyli ze sobą w czasie dwóch dni festiwalowych.
Nagrodą Festiwalu jest statuetka Złotego, Srebrnego i Brązowego Liścia Dębu,
która znakomicie oddaje charakter naszego regionu i środowiska.

Protokół z przesłuchań SOLISTÓW
IX Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego„Liść Dębu”-
Dąbrowa 18.04.2008 r.

Jury w składzie:
Barbara Lewandowicz
Wiesława Pośpiech
Ludmiła Wocial-Zawadzka

po przesłuchaniu wykonawców postanowiło przyznać wyróżnienia i nagrody:

Kategoria klas I-III szkoły podstawowej

I miejsce: Karolina Krej, PSP Grodków nr 3

II miejsce: Amelia Gieza, PSP nr 7 Opole,

III miejsce: Agnieszka Treffon, ZGSP Pawłowiczki

Wyróżnienie:

Emilia Gospodarczyk, PSP Branice

Adrianna Mojzyk, ZS Dąbrowa

Katarzyna Woźny, ZS Korfantów, Szk. Filialna w Puszynie

Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce:

Maria Łyko, PSP nr 3 Grodków

II miejsce:

Kamila Wojtala, PSP Tarnów

Aleksandra Jarosz, PSP nr 2 Opole,

III miejsce:

Joanna Cymbała, PSP Gracze,

Wiktoria Dudek, PSP Narok

Karolina Pawęska, PSP Branice

Wyróżnienie:

Aneta Wilczyńska, PSP nr 7 Opole

Dominika Wilkowska, PSP 7 Opole

Joanna Krochmalczyk, PSP Narok

Kategoria klas I-III gimnazjum

I miejsce: Karolina Spólnicka, PG Niemodlin

II miejsce:

Daria Niedworok, PG Żelazna

Wojciech Gudz, PG nr 4 Opole

Roksana Zygmunt, Zespół Gimnazjalno-Szkolny Branice

III miejsce:

Bartosz Nowak, ZS Dąbrowa
Katarzyna Ulejczyk, PG Jędrzejów

Aneta Kowalska, ZS Korfantów

Wyróżnienie:

Paulina Srebniak, PG nr 1 Grodków

Uwagi:

Jury stwierdza, że poziom wszystkich wykonawców (we wszystkich kategoriach) był wysoki i dość wyrównany.
Z satysfakcją dostrzega, że poziom wykonawczy kategorii III ( gimnazja) znacznie podwyższył się w porównaniu do roku ubiegłego.
Jury sugeruje, aby wykonawcy, przed wejściem na scenę dłużej się rozśpiewywali, aby repertuar dostosować do wieku i rozwoju emocjonalnego wykonawców.
Tonacje piosenek dobierać do możliwości wokalnych wykonawców ( unikać zbyt niskich tonacji), specjalna pochwała dla chórków towarzyszących solistom.
Festiwal rozwija się świetnie, profesjonalne nagłośnienie, scenografia, oświetlenie, organizacja.
Zauważamy bardzo dobrą współpracę organizatorów (nauczycieli, pracowników szkoły), wsparcie pani Dyrektor i Wójta Gminy Dąbrowa.
Sugerujemy, aby częściej pracować z dziećmi z mikrofonem.
Wyróżniamy opiekuna solistów z Grodkowa p. Wiesława Jakubowskiego za przygotowanie uczestników na wysokim poziomie, duży wkład swojej pracy.

Protokół z przesłuchań DUETÓW I ZESPOŁÓW
IX Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego„Liść Dębu”-
Dąbrowa 19.04. 2008 r.

Jury w składzie:
Barbara Lewandowicz
Wiesława Pośpiech
Krystian Czech


po przesłuchaniu wykonawców postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

Kategoria duety klas I-III szkoły podstawowej

II miejsce:

Jan Sałek, Agata Prądzyńska, PSP nr 7 Opole

Duet Rodzinny (Teresa i Krzysztof Waliczek) PSP Domecko

Wyróżnienie:

Aga i Karola, PSP nr 3 Grodków

Kategoria duety klas IV-VI szkoły podstawowej

III miejsce:

Aleksandra Jacek, Dominika Wilkowska, PSP nr 7 Opole

Wyróżnienie:

Duet Bemar PSP 3 Grodków

Kategoria duety klas I-III gimnazjum

Nie przyznano miejsc i wyróżnień

Kategoria zespoły klas I-III szkoły podstawowej

I miejsce:

Siódemeczki, PSP nr 7 Opole

III miejsce:

Iskierki, PS nr 3 Grodków

Zespół Wokalny ZS Korfantów, Szk. Filialna w Puszynie

Wyróżnienie:

Malowane Nutki, ZS Chróścina

Kategoria zespoły klas IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce:

Kalejdoskop, PSP nr 2 Opole

II miejsce:

Rytmix, PSP nr 3 Grodków

III miejsce:

Scherzo, ZS Dąbrowa

Kategoria zespoły klas I-III gimnazjum

I miejsce:

Kaprys, ZS Dąbrowa

II miejsce:

Musica Viva, PG Biadacz

III miejsce:

Gama Czwórki, PG nr 4 Opole,

Wyróżnienie:

Rezonans, ZGSP Pawłowiczki

Uwagi:

Jury sugeruje aby nie tworzyć kategorii wiekowych w grupie duety. Poziom wykonawczy zespołów,
szczególnie w kategorii III był dość wyrównany.
Zespoły prezentowały różne style muzyki (ludowa, rozrywkowa, turystyczna) – różnorodny repertuar.
Proszę zwrócić uwagę na dobór repertuaru – adekwatny do wieku i dojrzałości emocjonalnej wykonawców, osobowości wykonawcy.
Należy zwrócić uwagę na poprawną intonację, szczególnie w utworach dwugłosowych oraz dykcję.
Jury gratuluje opiekunom zespołów, że zadbali o jednolity strój zespołów, za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie młodzieży i dzieci.
Organizatorom gratulujemy świetnej organizacji Festiwalu, wysokiego poziomu artystycznego. Festiwal ten daje możliwość zaprezentowania całorocznej (wieloletniej) pracy zespołów i ich opiekunów. Wykonawcom jak i słuchaczom dostarcza wielu pozytywnych wrażeń i wiele radości.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM !

W konkursie plastycznym - „Impresje muzyczne”, przeprowadzonym przez p. Ludmiłę Sobolewską i p. Jadwigę Wiącek, zostali nagrodzeni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wykonali najciekawsze prace plastyczne ilustrujące muzykę różnych kompozytorów. W szkole można oglądać wystawę prac uczniów będącą znakomitym podsumowaniem tegorocznego,

IX Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu”-Dąbrowa 2008.

Kierownictwo
Artystyczne Festiwalu

Dorota Słomka

Małgorzata Kownacka-Rusnak

Hubert Labusga

Dziennik Lekcyjny

Godziny lekcyjne

 

1. 8:05 - 8:50

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5.11:40 - 12:25

6. 12:40 - 13:25

7. 13:40 - 14:25

8. 14:30 - 15.15

Zegar

Ulti Clocks content

Foto

image003.jpg

Informacje dnia


Dzisiaj jest: Piątek
18 Czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia,
Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kalkulator

profesjonalny

Sonda

Twój ulubiony przedmiot?
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 


Copyright © 2010 IK. All Rights Reserved.